bg
< Назад

Консумативи сертифицирани за работа с храна - НАССР

Чрез използване на консумативите на Kimberly-Clark Professional, които са сертифицирани за работа с храна ще постигнете минимизиране или премахване на критичните точки в производствата по НАССР. Гарантирано качество - произведени по най-строгите изисквани на Европейските директиви.

ISO - 9001 ; ISO 14001 ; FSA ; ISO 27001  

ISO - 22000

1/ Ръкавици Kleenguard G10

2/ Цветно кодирани почистващи кърпи Wypall* X50 - X80

3/ Еднократни кърпи неотделящи власинки Wypall*L 10 - L20 - L30

4/ Средства за дезинфекция, обезмасляване на повърхности - Wettask*

5/ Дезинфекция на ръце преди влизане в производствен процес -

  дезинфектант,антибактериален сапун и пяна - 2500 измивания

6/ Професионални препарати

7/ Кошчета за разделно почистване

8/ Чували

Подробности за всеки продукт - в лявото меню