bg
< Назад

WETTASK* 35 бр. КОД: 7732 - за дезинфектант и др.р-ри

WETtask* е херметически затворена система за почистване,обезмасляване и дезинфекция.Кърпите се напояват със поставения дезинфектант или др.разтвор. При издърпване на кърпата, излишното количество се отцежда и остава в кофата. 

Тази система дава възможност:

1. да се контролира и намали разхода на скъпи разтвори  до 50%, която се предизвиква от изпаряване.

2. намалява опасноста от разливи

3. предпазва работника от вредни вдишвания

4. чрез уникалната си структура с 1 кърпа може

   да се почисти и дезинфекцира площ от 250 кв.м.

Кофата се закупува еднократно /за многократно ползване/, поставят се само кърпите.

код: 7732 - 35 кърпи в ролка / 12 ролки в кашон 

Снимки:

Wettask*Ролки за работа с дезинфектант 35 бр. КОД: 7732
materia
Wettask*Ролки за работа с дезинфектант 35 бр. КОД: 7732

Видео клипове: