bg
< Назад

WETTASK* 60 бр. КОД: 7764 - за обезмаслители и силни разтвори

WETtask* е херметически затворена система за почистване,обезмасляване и дезинфекция.Кърпите се напояват със поставения дезинфектант или др.разтвор. При издърпване на кърпата, излишното количество се отцежда и остава в кофата.

Тази система дава възможност:

1. да се контролира и намали разхода на скъпи разтвори  до 50%, която се предизвиква от изпаряване.

2. намалява опасноста от разливи

3. предпазва работника от вредни вдишвания

4. чрез уникалната си структура с 1 кърпа може

   да се почисти и дезинфекцира площ от 250 кв.м.

Кофата се закупува еднократно /за многократно ползване/, поставят се само кърпите.

код: 7764 - Ролки за работа с обезмаслители и силни р-ри

                  60 кърпи в руло / 6 бр.в кашон

Код: 7921 - кофа - за обезмаслители и силни р-ри

Снимки:

Wettask* Ролки за работа със силни р-ри КОД: 7764
материа 7764
Wettask* КОФА КОД: 7921
Wettask* КОФА КОД: 7921
kimberly - 7764